Handelskammarens uttalande i sockerfrågan.

Vid sitt sammanträde här i förgår beslöt Gotlands handels- och sjöfartskammare göra följande, denna dag justerade, uttalande:
»Gotlands handelskammare har velat uttala sin farhåga, att ett bifall till kungl. maj:ts nådiga proposition till innevarande års rikisdag om nedsättning af tullen å socker skall medföra stora vådor för öns ekonomiska, lif till följd af sockerfabrikationens och betodlingens upphörande, samt sin förhoppning, att riksdagen med behjärtande af denna farhåga skall neka sitt bifall till ifrågavarande proposition.»
Resolnitionen kommer att tillställas länets riksdagsmän.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *