Utarrendera.

Lördagen d. 1 mars kl. 10 f. m. låter kapten P. W. Lindgren utarrendera sitt ägande 29/610 mtl Kyrkebys i Hangvar under fem år i sin helhet eller större och mindre lotter. Blifver egendomen utarrenderad kommer vid samma tillfälle att försäljas: 1 god arbetshäst, 3 goda kor i kalfställning, 1 sju, mårnaders gris, 1 parti hö. korn- och hafrehalm, potatis, 1 parti frö, timotej-, klöfver- och alsike; rofvor, goda kokärter, 1 parti grof kantved, utsädeskorn. Närmare upplysningar om arrendet lämnas före utropet pröfningsrätt förbehålles. Betalningsanstånd för lösegendomen till 1 sept. åt betrodde köpare, andra betala vid anfordran.
Hangvar d. 19 febr. 1913.
JOH. LYTH.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *