Viklau församlings

skolråd hade hos konungens befallningshafvande begärt ett bidrag af 333 kronor 33 öre till aflönande af en examinerad, biträdande folkskollärare under år 1878. Denna begäran blef dock afslagen på den grund, att under nämda år ingen examinerad, biträdande folkskollärare varit i församlingen anstäld. Frågan har nu, försedd med domkapitlets förord hänskjutits till k. m:t.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 November 1878
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *