Rymling oantastad i tjänst hos länsman.

Krigsrätt har i dag hållits å artillerikårens expedition med för 2:dra resan rymning häktade vol. 33/1 Hallin. För krigsrättens sammansättning har förut redogjorts. I stället för kapten Beselin fungerade emellertid idag kapten A. Zetterling som ordförande.
Den tilltalade, hvars fullständiga namn är August Vilhelm John Hallin, är född 2 juli 1891 i Linde församling af Gotlands län och har förut varit åtalad och dömd för 1:sta resan rymning och för opålitlighet. För den nu åtalade förseelse, 2:dra resan rymning, häktades Hallin 11 d:s. Rymningen skedde 9 maj 1912. Han har varit anstäld i kåren sedan 1909. Sedan Hallin afvikit från kåren har han vistats omväxlande hos sina föräldrar, i Stockholm och till sjös till i slutet af oktober, då han erhöll anställning hos länsman Arvid Jakobsson i Kräklingbo. Hos denne stannade han till dess han vid sista tinget i Allekvia skjutsade länsman Jakobsson dit, där en af artillerikårers officerare observera de honom och han anhölls af länsman Jakobsson. Han hade då varit anstäld i c:a tre månader hos länsman utan att anhållas. Som motiv för rymningen anförde Hallin dels vantrefnad och dels att han måste hjälpa, några nödstälda släktingar. Åklagaren yrkade ansvar för 2:dra resan rymning.
Efter enskild öfverläggning dömde rätten Hallin för 2:dra resan rymning till 1 månads fängelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *