Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente.

K. m:t har på därom gjord framställning medgifvit, att, med hänsyn till det stora antalet vakanser i den fast anstälda manskapsstyrkan vid Gotlands infanteriregemente under de senare åren, till fyllande af manskapsnumerären enligt 1913 års stat menige volontärer, däribland äfven ynglingar, hvilka före 1 november 1913 uppnå en ålder af 18 år, må intill 1 april 1913 anställas vid regementet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *