Födelsedagar

NITTIOTRE ÅR fyller på onsdag Västergarns äldsta invånare änkefru Karolina Eskedahl, Ammor. Hon är änka efter slaktaren Karl Eskedahl och är nu bosatt hos sonen Johannes Eskedahl. Trots sin höga ålder är hon vid god vigör och vistas dagligen uppe.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag f. hemmansäg. Karl Lindström, Hallsarve i Lau. Han vistades i yngre dagar i Amerika och när han återvände till fosterön inköpte han gården i Lau, som nu överlämnats till en son. Sjuttioåringen, som. innehaft en del förtroendeupdrag och bl. a. är ombud för Centfalföreningen, är en glad och sympatisk människa.

På onsdag fyller småbruksägaren Hilmer Gustavsson, Likmunds i Gerum, sjuttio år. Han är född på Öland men kom redan i unga år till Gotland. Han är en arbetsam och duktig person.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Vira Svensson, Krämplösa i Hejde. Jubilaren, som är född i Hejde och maka till lantbrukaren Oskar Svensson, är en duktig hemmets kvinna.

Sextio år fyller på onsdag fru Olga Klintström, Gardarve i Gammelgarn. Hon är född i Gammelgarn och maka till lantbrukaren Karl Klintström. Sextioåringen tillhör kyrkliga syföreningen.

På onsdag fyller fru Hermanna Hansson, maka till förre lantbrukaren Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, sextio år.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag hemmansägaren Fritz Stenberg, Lilla Häftings i Hangvar. Han är född vid Lilla Häftings, vilken gård han övertagit efter fadern. Femtioåringen har gjort sig känd som en arbetsam och skötsam man och duktig jordbrukare.

Femtio år fyller på onsdag verkmästaren Edvin Svensson, Längers i Hellvi. Jubilaren har i många år varit anställd vid Smöjens kalkbrott och har även innehaft en del allmänna uppdrag. Han har gjort sig känd som den präktig och duktig karl.

Gotlänningen
Måndagen den 10 November 1952
Nr 261

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.