Prislista över fältskjutningen

i Fröjel den 25 aug. 1940.
M. klassen:
J. H. Emilsson, Fårösund, 24 5: —
V. Persson, Stånga, 23 4: —
G. Tallqvist, Visborgs, 23 4: —
K. Widing, Dede, 22 3: 50
K. N. Norman, Visborgs, 22 3: 50
E. Hammarström, Fårö, 21 3: —
J. Smitterberg, Hablingbo, 20 2: 50
G. Levander, Havdhem, 20 2: 50
A. Rohnander, Hablingbo, 19 2: —
Th. Gerentz, Visby, 19 2: —
G. Holmstrand, Visborgs, 19 2: —
C. A. Broander, Bara, 19 2: —
T. Stärner, Visby, 18 2: —
G. Karlsson, Fåröund, 18 2: —
Hj. Andersson, Klinte, 18 2: —
O. V. Svensson, Visborgs, 18 2: —

Ä. klassen:
G. Pettersson, Eksta, 21 5: —

 1. Larsson, Hablingbo, 21 5: —
  H. Persson, Klinte, 20 4: 50
  S. Jakobsson, Väte, 19 4: —
  B. Nilsson, Levide-Gerum, 19 4: —
  E. Hansson, När, 19 4: —
  L. Dahlström, Klinte, 19 4: —
  K. G. Hoffman, Väte, 18 4: —
  M. Larsson, Dede, 18 4: —
  E. Mattsson, Havdhem, 18 4: —
  V.:,Nilsson, Havdhem, 18 4: —
  H. Johansson, Tofta, 17 3: 50
  B. Klintz, Stånga, 17 3: 50
  L Hansson, Visby, 17 3: 50
  B. Lindvall, Visborgs, 17 3: 50
  O. Olsson, Linde, 17 3: 50
  I. Kviberg, Hemse, 17 3: 50
  J. Johansson, Visborgs, 16 3: —
  A. Bergström, Stånga, 16 3: —
  B. Bengtsson, Fårösund, 16 3: —
  E. Broman, Fårö, 16 3: —
  G. Norrby, Dede, 16 3: —
  S. Kraft, Havdhem, 16 3: —
  A. Hederstedt, Väte, 16 3: —
  K. Veström, Bara, 16 3: —
  A. Sundberg, Hemse, 15 2: —
  A. Hermansson, .Havdhem, 15 2: —
  N. Persson, Havdhem, 15 2: —
  K. Gabrielssen, S—a-V-garn, 15 2: —
  E. Pettersson, Eksta, 15 2: —
  F. FranAn, Ekeby, 15 2: —
  K. Johansson, Levide—Gerum 15 2: —
  N. Fohlström, Visborgs, 15 2: —
  A. Olsson, Tofta, 15 2: —
  H. Svensson, Stånga, 15 2: —
  E. Kock, Hablingbo, 15 2: —

Y. klassen:
T. Pettersson, Hogrän, 20 5: —
B. Gardell, Endre, 18 4: 50
G. Larsson, Havdhem, 16 4: —
E. Hedergren, Havdhem, 16 4: —
S. Vastesson, Stånga, 15 3: 50
V. Berglund, Hablingbo, 15 3: 50
S. Olsson, Bara, 15 3: 50
M. Pettersson, Stånga, 14 3: —
E. Jakobsson, Fardhem, 14 3: —
H. Vallin, Klinte, 14 3: —
V. Snöbom, Hablingbo, 14 3: —
B. v. Kock, Visby, 13 3: —
O. Olsson, Fårö, 13 3: —
K. Hansson, Tofta, 13 3: —
A. Pettersson, Hoburgs, 13 3: —
Rune Jakobsson, Fardhem, 12 2: 50
A. Olofsson, Grötlingbo, 12 2: 50
K. G. Hedström, Hablingbo, 12 2: 50
S. Jönsson, Havdhem, 12 2: 50
E. Ahlgren, Klinte, 12 2: 50
Edv. Ahlgren, klinte, 12 2:50
Edv. Pettersson, Väte, 12 2: 50
N. Jakobsson, Hablingbo, 12 2: 50
H. Olsson, Hablingbo, 11 2: 50
E. Nordell, Väte, 11 2: 50
T. Kristoffersson, Stånga, 11 2: 50
K. G. Runander, Stånga, 11 2. 50
I. Olsson, Grötlingbo, 11 2: 50
S. Jakobsson, Grötlingbo, 11 2: 50
K. G. Hagberg, Uppsala, 11 2: 50
G. Johansson, Sanda—V-rn, 11 2: 50
K. E. Hansson, Dede, 11 2: 50
S. Mårtensson, Hoburgs, 11 2: 50
Set Pettersson, Bara, 11 2: 50

 1. Claesson, Ekeby, 11 2: 50
  V. Thomsson, Tofta, 10 2: —
  B. Eriksson, Visby, 10 2: —
  S. Vallin, Stånga, 10 2: —
  B. Johansson, Endre, 10 2: —
  S. Jakobsson, Fide, 10 2: —
  A. Teliström, Hoburgs, 10 2: —
  B. Pettersson, Väte, 10 2: —
  S. Nilsson, Klinte, 10 2: —
  Sig. Pettersson, Bara, 10 2: —

Extra insats.
M. klassen:
J. H. Emilsson, Fårösund, 6/49 5: —
K. Viding, Dede, 6/48 4: —
F. Eriksson, Visby, 6/43 3: —
A. Herlitz, Visby, 6/42 3: —
T. Stärner, Visby, 6/39 3: —
V. Persson, Stånga, 6/36 3: —
J. Smitterberg, Hablingbo, 6/34 3: —
H. Wiman, Visby, 6/34 3: —
S. Persson, Stänga, 6/33 3: —
K. N. Norman, Visborgs, 5/41 2: —
G. Tallqvist, Visborgs, 5/34 2: —
A. Ronander, Hablingbo, 5/34 2: —
G. Medbom, Fardhem, , 5/32 2: —
O. W. Nilsson, Grötlingbo, 5/29 2:—
Th. Gerentz, Visby, 5/28 2: —
G. Karlsson, Fårösund, 5/26 2: —
G. Holmstrand, Visborgs, 5/25 2: —
E. Hammarström, Fårö, 5/23 2: —

Ä. klassen:
H. Johansson, Tofta, 6/44 5: —
G: Pettersson, Eksta, 6/44 4: —
B. Klintz, Stånga, 6/44 4: —
B. Bengtsson, Fårösund, 6/43 3: 50
I. Hansson, Visby, 6/42 3: 50
H. Persson, Havdhem, 6/42 3: 50
B. Lindvall, Visborgs, 6/38 3: —
G. Larsson, Visby, 6/38 3: —
H. Persson, Klinte, 6/35 3: —
N. Fohlström, Visborgs, 6/35 3: —
H. Pettersson, Grötlingbo, 6/31 3: —
S. Nyström, Visby, 6/28 3: —
O. Larsson, Hablingbo, 6/26 3: —
B. Nilsson, Levide—Gerum, 6/25 3: —
H. Bodin, Väte, 5/42 2: 50
E. Hansson, När, 5/40 2: 50
O. Olsson, Linde, 5/37 2: 50
Alg. Pettersson, Dede, 5/37 2: 50
K. A. Axelsson, Klinte, 5/34 2: 50
L. 1ahlström, Klinte, 5/33 2: 50
A. Hermansson, Havdhem, 5/32 2: 50
K. Johansson, Levide—G, 5/31 2: 50
S. Jakobsson, Väte, 5/27 2:50
K. G. Hoffman, Väte, 5/27 2: 50
M. Larsson, Dede, 5/26 2: 50
E. Larsson, Eksta, 5/26 2: 50
G. Larsson, Linde, 5/25 2: 50
I. Korsman, Hemse, 5/24 2: 50
J. E. Johansson, Visborgs, 5/18 2: 50
K. J. Nilsson, Linde, 4/37 1:50
V. Eriksson, Hemse, 4/37 1: 50
H. Thomsson, Hablingbo, 4/31 1: 50
E. Mattson, Havdhem, 4/25 1: 50
K. Gabrielsson, Sanda-V:n, 4/25 1: 50
H. Nyman, Linde, 4/25 1: 50
A. Pettersson, Klinte, 4/24 1: 50
A. Bergström, Stånga, 4/22 1: 50
A. Uddin, Grötlingbo, 4/22 1: 50
A. Lindgren, Levide—G:m, 4/21 1: 50
V. Karlsson, Endre, 4/20 1: 50
G. Hansson, Tofta, 4/20 1: 50
G. Pettersson, Endre, 4/17 1: 50
E. Lindqvist, Bara, 4/17 1: 50
A. Sundberg, Hemseg 4/15 1: 50
N. Johansson, Levide—G., 4/15 1: 50
Ad. Broman, Fårö, 4/15 1: 50
H. Olsson, Eksta, 4/14 1: 50
J. O. Johansson, Visborgs, 4/13 1: 50
F. Franzn, Ekeby, 4/12 1: 50

Y. klassen:
S. Jönsson, Havdhem, 6/34 5: —
V. Berglund, Hablingbo, 5/31 4: 50
G. Larsson, Havdhem, 5/28 4: 50
S. Vallin, Stånga, 5/27 4: 50
H. Olsson, Hablingbo, 5/26 4: 50
E. Jakobsson, Fardhem, 5/25 4: 50
K. G. Hagberg, Uppsala, 5/24 4: 50
T. Mattsson, Hablingbo, 4/27 2: 50
E. Ahlgren, Klinte, 4/26 3: 50
H. Vallin, Klinte, …, 4/26 3: 50
P. Pettersson, Hogrän, 4/26 3: 59
K. Isberg, Endre, 4/25 3: 50
V. Thomsson, Tofta, 4/25 3: 50
E. Hedergren, Havdhem, 4/24 3: —
M. Pettersson, Stånga, 4/22 3: —
G. Johansson, Sanda—V:n, 4/21 3: —
I. Olsson, Grötlingbo, 4/21 3: —
O. Olsson, Fårö, 4/20 3: —
E. Nordell, Väte, 4/19 3: —
N. Jakobsson, Hablingbo, 4/18 3: —
B. Johansson, Endre, 4/18 3: —
S. Jakobsson, Fide, 4/17 3: —
K. Hansson, Tofta, 4/16 3: —
A. Vennerström, Havdhem, 3/28 2: —
H. Boberg, Eksta, 3/27 1: 50
H. Persson, Stånga, 3/25 1: 50
K. E. Hansson, Dede, 3/22 1: 50
A. Johansson, Väte, 3/21 1: 50
A. Tellström, Hoburgs, 3/21 1: 50
S. Mårtensson, Hoburgs, 3/21 1: 50
K. Hagström, Havdhem, 3/20 1: 50
K. Boberg, Eksta, 3/20 1: 50
S. Olsson, Bara, 3/20 1. 50
B. Snöbom, Hablingbo, 3/17 1: 50
J. Nilsson, Endre, 3/17 1: 50
A. Pettersson, Hoburgs, 3/17 1: 50
H. Österholm, Havdhem, 3/16 1. 50
Sig. Pettersson, Bara, 3/16 1: 50
H. Johansson, Stånga, 3/15 1: 50
A. Olofsson, Grötlingbo, 3/15 1: 50
B. Gardell, Endre, 3/14 1: 50
S. Nilsson, Klinte, 3/13 1: 50
B. Eriksson, Visby, 3/13 1: 50
G. Olofsson, Hoburgs, 3/12 1: 50
Bert. Johansson, Dede, 3/12 1: 50
A. Andersson, Hablingbo, 3/12 1: 50
Edv. Pettersson, Väte, 3/8 1:50

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *