Till Gotlands Hästuppfödare.

Under senare år har hästuppfödningen på Gotland erhållit en allt större omfattning, varom de år från år ökade betäckningssiffrorna samt även den allt större hästutförseln bära vittne. De nuvarande relativt goda avsättningsbetingelserna torde man dock ej få anse som bestående, utan måste nog räknas med ökade försäljningssvårigheter. I flera län ha därför hästuppfödarna föll att bättre kunna bevaka sina intressen bildat föreningar, vilka på sitt arbetsprogram även upptagit arbete för bättre avsättningsmöjligheter.
Med kännedom om länets goda förutsättningar för hästuppfödning och gotlänningens gamla intresse för hästavel få undertecknade därför inbjuda alla intresserade till sammanträde i Visby den 5 februari 1938 1 Centralföreningens kontor för diskuterande av hithörande frågor och ev. bildande av en hästavelsförening för Gotlands län.
Johan Ahlsten, Koparve, Alva, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Hugo Ahlsten, Gudings, Alva, Gunnar Nilsson, Halner, Bro, Johannes Johansson, Gardarve i Fardhem, Hugo Pettersson, Myrungs, Linde, Bengt Ljunggren, Visby, Harald Sellergren, Visby, Karl Sandkvist, Myrungs, Linde, Karl Nylander, Burge, Martebo, J. W. Gahne, Norrgårda, Björke, Martin Wimau, Tings, Kräklingbo, N. C. Johansson, Hardings, Vall, Sigurd Eriksson, Fjärdinge, Gothem, J. D. Mattsson, Löves, Hejde, G. Hederstedt, Mannegårda, Lye, Arvid Pettersson, Havor, Hablingbo, Jakob Larsson, Mickels, Hablingbo, Gustav Jonsson, Sixarve, Alskog, Robert Appelgren Kronholmen, Västergarn, Artur Söderdahl, Walda, Eskelhem, Alert Lövgren, Ejmunds, Mästerby, Oskar Ahlkvist, Risungs, Rute, Oskar Lindkvist, Sixarve, Näs, Johan Pettersson, Sixarve, Näs, Johan Pettersson, Lingsarve, Näs, Tomas Båtelsson, Tomsarve, Näs, Johan Larsson, Tomsarve, Näs, Gunnar Larsson, Norrkvie, Grötlingbo, Oskar Larsson, Söderqvie, Grötlingbo, Arvid Hegethorn, Hulte, Endre, Percy Falk, Kännungs, Hellvi, Sigge Andersson, Austers, Hangvar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *