Själfmordsförsök

begicks igår afton vid 6-tiden i kafélokalen Hästgatan 9 af landtbrukare Axel Södergren från Stenkyrka, som plötsligt aflossade ett revolerskott mot högra sidan af hufvudet. Skottet åstadkom emellertid ej någon vidare skada. Själfmordskandidaten fördes emellertid i bil till lasarettet, där kulan uttogs. Tillståndet är i dag godt och ger ingen anledning till farhågor. Orsaken till själfmordsförsöket uppges vara lifsleda. Södergren är 47 år gammal.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *