Idrottsföreningen Kamraterna

hade igår årssammanträde. Års- och revisionsberättelser föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades styresen, Enligt revisionsberättelsen balanserade föreningens utgifter och inkomster under 1912 på kr. 372:78.
Vid företaget val af styrelse för 1913 valdes till ordf. löjtnant E. Råberg, v. ordf. serg. I. Persson, till sekr. Dan. Wassberg, till v. sekr. A. Hesselgren, till skattm. G. Winquist till intendent O. Gustafsson och till klubbm. E. Ekelund. Suppleanter blefvo G. Nyman och B. Alfvegr en. Till revisorer utsågos I. Ahlquist och H. Runsten med B. Sedelius och S. Gistedt som suppleanter.
Till att representera föreningen vid Gotlands idrottsförbunds årsmöte valdes löjtnant E. Råberg och Dan. Wassberg.
Föreningen beslöt anordna gymnastik och idrottsöfningar för sina medlemmar tisdagar och torsdagar kl. 8,15-9,15 e. m. i läroverkets gymnastiksal med början den 11 d:s. Vid dessa öfningar skola förekomma dels en kortare gymnastiköfning och dels idrottsöfningar, så som hopp, startöfningar etc., samt förberedande träning i hockeyspel. Ledare för dessa öfningar blir löjtnant E. Råberg.
Åt styrelsen uppdrogs att inom den närmaste tiden anordna en basar.
Styrelsen fick älven i uppdrag att anordna, en täfling i skidåkning. Om väderleken ej tilläte en dylik, skall i stället anordnas en terränglöpning.
Sammanträdet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *