Genom exekutiv auktion,

som förrättas härstädes Tisdagen den 11 nästkommande Mars kl. 12 på dagen kommer åkaren Rudolf Olofssons för gäld utmätta fastighet n:r 52 i K Anterotens 1:sta Kvarter här i staden att försäljas. Å tomten, som är af kronojords natur, äro uppförda följande byggnader: 1:o) boningshus af reveteradt trä under papptak, inredt på nedre botten till 3 rum och kök, förstuga och brygghus och på öfre botten till likaledes 3 rum och kök; 2:o) stallbyggnad af silikattegel under papptak, inredd på nedra botten till stall och vagnbod och på öfre botten till magasin och höloft; och 3:o) uthus af trä under tak af papp, inredt till vedbodar och 1 hemlighus. Fastigheten är bevillningstaxerad till 12,200 kronor och salu-värderad till 11,500 kronor. De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, scm bör vid auktionen iakttagas, äga att därvid sin rätt bevaka. De, hvilka på grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till afkomst eller till annan förmån af egendomen böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansedt försäljningen äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i hufvudskrift eller bestyrkt afskrift den handling, därå rättigheten. grundas.
Visby rådhus den 6 februari 1913.
Öfverexekutorsämbetet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *