Till ledamot

af trädgårdsstyrelsen efter öfverstelöjtnant C. Bolin, som afsagt sig, valde sällskapet D, B. V. vid sitt sammanträr de i går afton bankkamrer Henrik Ihre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *