Till kamp mot barnförlamningen.

I skrifvelse till medicinalstyrelsen här mr Hans Lagerlöf, president i Scandinavian-Anerican Trading Co., Newyork, öfverlämnat ett donationsbref, hvarigenom han till styrelsens förfogande överlämnar ett belopp af 2,500 kr. för att under namn af »Fru Clara Lagerflöte barnförlamningsfond» ooh på vilkor, som i donationsbrefvet närmare anges, disponeras af medicinalstyrelsen i och för användande bli belöning åt svensk man eller kvinna, som upptäckt ett medel, hvarigenom enligt styrelsens bedömande barnförlamningen kan botas eller effektivt bekämpas. Om afkastningen ej kan användas på detta sätt, bör en upptäckt på de veneriska sjukdomarnas område belönas.
Medicinalstyrelsen, som insatt beloppet på sparbank, hemställer nu hos k. m:t om bemyndigande att mottaga och förvalta beloppet.
Det är icke första gången hr Lagerlöf framträder som donator. Sedan han vid Gotlands infanteriregemente fullgjort sin värnplikt, har han som bekant ihågkommit regementet med en ståtlig vandringspokal jämte penningemedel till pris för höjande af skjutskigheten vid regementet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *