Till filosofie jubeldoktor

torde biskop K. H. Gez. von Schéele kom ma att promoveras vid årets fil. dioktorspromotion i Upsala. Den 30 nästa maj harva nämligen jämt 50 år förflutit sedan biskopen 30 maj 1863 eröfrade den filosofiska lagern.
Bland de 12 kvarlefvande utaf de 1863 lagerkransade unge männen märkas, förutom biskop von Schéele, doktor C. L. H. Nyström i Stockholm, biskop Ullman, f. öfverdirektör Sidenbladh och f. Lektor P. V. Waldenström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *