Fastighetsauktion.

Genom auktion som förrättas vid Rovede Eskelhem onsdagen den 12 innevarande februari kl. 11 f. m., förtäljes i mindre lotter följande, A. P. Törnvall förut tillhöriga fastigheter, nämligen: 21/64 mantal Rovede, 125/896 Bringsartfve, 617/8192 mtl Frendarfve, 2487/24576 mtl Lingsarfe 1016/22400 mtl Sojide och 5/132 mtl öfvede, allt i Eskelhems Socken. Af fastigheterna är Rovede bebygdt. Intecknadt lån till Gotlands hypoteksförening, underlättar köpet. Sammanlagda arealer å förenämda fästigheter utgör 90 tunnland åker och äng samt 80 tid skogbärande betesmark med skog för gårdens behof. Å egendomen befintltigt kvarn- och sågverk såväl med vattenkraft som tillhörande lokomobil om åtta hästkrafter utbjudes särskildt.
Betalnings- och öfriga vilkor meddelas vid auktionen.
Klintehamn den 4 februari 1913.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *