Femtio år

fyller i morgon lektorn vid härvarande högre allm. läroverk Hjalmar Jansson.
Lektor Jansson är född i Stockholm, aflade studentexamen 1882, blef fil. kand. 1885 och fil. lic. 1893 samt promoverades till fil. d:r sistnämda år. Efter att under åren 1887-1894 ha varit vikarierande lektor vid Örebro och Upsala högre allmänna läroverk samt vid Sjökrigsskolan i Stockholm utnämdes han till lektor i Visby 1899.
I vår stads kommunala och politiska lif har lektor J. som bekant tagit liflig del. Sålunda var han 1903-07 medlem af skolrådet härstädes samt tillsyningsman öfver folkskolorna. Sedan 1905 är han stadsfullmäktig i Visby. J. har äfven utöfvat en mycket uppskattad verksamhet som föreläsare i historiska och politiska ämnen såvälhär i Visby som annorstädes på Gotland. På grund af sitt flärdfria väsen och sin vänsällhet har han inom vidsträckta kretsar icke blott i sin nuvarande verksamhetsort, utan äfven förut under sin studenttid och långa lärareperiod vetat att förskaffa sig många vänner såväl bland kamrater som lärjungar.
Lektor J. har äfven gjort sig känd såsom historisk och pedagogisk författare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *