Entreprenadauktion.

Som för Endre pastorats bygnadsskyldiges räkning under instundande sommar kommer att uppföras en s. k. drängstugubyggnad af trä på stenfot kommer entreprenadauktion dels å arbetet i sin helhet, dels å mureri- snickeri- och måleriarbetet hvar för sig att hållas i Endre kommunalrum torsdagen den 20 nästkommande februari kl. 2 e. m. Ritning och arbetsbeskrifning finnas tillgängliga i Endre prestgård. Entreprenören skall vara beredd att vid klubbslaget ställa borgen för arbetets ordentliga utförande i rätt tid Pröfningsrätt förbehållas.
Endre den 30 jan. 1913.
Komiterade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *