Auktion å virke och ved.

Lördagen den 8 Februari kl. 11 f. m. förrättas auktion vid Slumra i Vallstena för vederbörandes räkning vid den s. k. Lindöen belägen vid stora vägen emellan Vallstena & Simunds å, större partier kantade & ohyllade bräder af olika dimensioner samt kast-, tvet- spån- och kvistved, däribland 25 kasr. grof björkved, 75,000 takspån, kantribb, fyrkantvirke samt ett såghus.
På samma gång försäljas på sågbacken vid Bjerge ett större parti torra hyflade och ohyflade bräder samt ett parti fyrkantvirke.
Till godkända köpare lämnas betalningsanstånd till den 1 Sept., andra betala kontant eller vid anfordran.
Barlingbo den 31 Januari 1913.
H. STENBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *