Auktion å virke och ved vid Tjuls i Lummelunda.

Tisdagen den 4 instundande febr uari kl. 10 f. m. låter grosshandlaren Frans Degerman genom offentlig auktion försälja omkring 90 tolfter prima bräder, 140 toifter vrakbräder, 25,000 st prima spån, 10,000 st vrakspån, 150 kastel floved, 50 kuster tvetved, diverse sparrar, battens, ribb samt stängselstolpar af ek.
Betalningsanstånd för vederhäftige inropare till, 1 september.
Slite den 29 januari 1913
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *