Dödsfall Brita Kristina Olofsdotter

Att f. d. riksdagsfullmäktigen Christen Pehrsons efterlemnade maka Brita Kristina Olofsdotter efter ett svårt och långvarigt lidande, stilla och lugnt afled, vid Sojdeby i Fohle torsdagen 18 Junuari 1877 kl. 4 e. m., i en ålder af 78 år, 11 mån. och 17 dagar; sörjd af barn och barnbarn, varder på detta sätt den aflidnes slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. B. nr 484 v. 4.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Januari 1877
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *