Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 27 jan.
Logen »Segerfanan» höll sitt elfte årsmöte i söndags i härvarande folkskola. Mötet var annonseradt till kl. 1.25 e. m., men till följd af den »yrvädersunge», som så hastigt och omotiveradt gjort sin entré, väntande man en timme ungefär, då Klintehamns stråkkapell inledde festen med en sprittande marsch. — Logens »stormästare», kapten Segerdahl, förrättade därpå det officiella öppnandet mad påbjudande af gemensamt afsjunganda af ps. 124:1, 2 och förrättade därpå en kort bön samt hälsade alla välkomna. Deltagarna hade snart fylt hela salen. Det egentliga nykterhetstalet hölls af folkskolläraren L. Sahlsten från Västergarn. I ett kraftigt och rätt allvarsamt tal framhölls, att den största fosterländska gärning, vi kunde utföra, vore att med alla lofliga medel sälta torrlägga vårt land för allt livad spritdrycker och alkoholhaltiga drycker heta.
En framstående finsk socialog hade sagt, att en ljusare och lyckligare fram- tid för ett folk med alkoholen vore otänkbar.
Under musikens tonar förekom så det obligatoriska »kaffedrickningsnumret», som gärna vid ett så för öfrigt högtidligt och allvarsfyldt möte kunde strykas, så mycket besvär som dat förorsakar de »tjänande systrarna och bröderna».
Under hela aftonen underhöll för öfrigt en blandad sångkör, hopplockad af fordom tränade och öfvade sångare, flitigt med goda, företrädesvis fosterländska sånger, liksom musiken äfven genom många nummer förhöjda festligheten.
I anseende till det miserabla vädret kan man förundra sig öfverden stora tillslutningen. Ordningen var mönstergill och festen vällyckad.
På uppdrag aftackade herr Sehlsten musiken, sångkören, skolrådet och publikan m. m. samt afslöt med bön och välsignelsen, hvarpå gemensamt sjöngs: »Så går on dag än från vår tid» etc.
Efter mötet sattes Loge, hvarvid, glädjande nog, ett rikt fiskafänge gjordes, i det att ej mindre än 15 nya, alla så när som på en unga medlemmar intogos i Segerfanan, som med anledning härad hjärtligt och ärligt gratuleras.
E. T-m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *