Från sjön.

Barken Jolani af Åhus, kapten Lars Göransson, framkom i söndags efter 82 dygns sjörasa till London från Domajö i Örnsköldsviks distrikt.
Jolani afseglade 5 sistlidna november från Domsjö med London som mål och för att, om lyckan var god, möjligen åter vara hemma igen till jul eller nyår. Men häraf blef emellertid intet. Redan från början mötte svårigheterna, och då barken väl hunnit ut i Nordsjön började de riktigt på allvar. Den fick att kämpa med förfärliga stormar, och det är nästan förunderligt att såväl befäl som manskap kunnat hålla ut. Två gånger drefs fartyget in till Norge, den ena gången till Linö och sedan till Arendal.

Linasundets fyrar Vid Södertälje halva släckts på grund af isfärhållandena.

Lysbojarna i Kalmarsunds djupränna äro intagna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *