Den adjunktstjänst

vid h. allm, läroverket härstädes sam blifvit ledig genom adjunkten Elof Brodéns transport till Örebro har nu kungjorts ledig till ansökan senast 26 nästa februari kl. 12 på dagen. Läroämnena hafva i enlighet med t. f. rektors förslag blifvit bestämda till tyska och engelska med undervisningsskyldighet företrädesvis i tyska.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *