Borgenärerna

i handlanden Anders Nilssons med firma And. Nilsson denne dag började konkurs hafva genom offentlig stämning kallats att Lördagen den 29 nästa Mars före klockan 12 på dagen inför Rådstufvurättens ordförande här å rådhuset anmäla och bevaka sina fordringar i enlighet med konkurslagens föreskrifter; hvilket härmed kungöres.
Visby rådhus den 27 januari 1913.
Hjalm. Torpadie.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *