Dispache

har begärts angående här hemmahörande, numera förlista skonertskeppet Gotlands haveri i november förra året under resa från Härnösands distrikt till Itzehoe med Last af stäfver. Inlagor rörande haveriet Skola ingilvas till dispachören Conrad M. Pineus i Göteborg inom 7 nästa februari.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *