30-årsfest firades i går afton

å ordenslokalen vid Mellangatan af logen 331 Oskars Minne. Hälsningstal hölls al hr G. Englund, hvilken samtidigt meddelade en kort redogörelse öfver arbetet under den gångna tiden. Musik utfördes af ordens musikkår och sång af dess sångkör. Biskop von Schéele höll ett längre, utmärkt föredrag, pastor J. Söderberg sjöng och deklamation utfördes af hr Henrik Pettersson. Publiken var fulltalig, och bland de närvarande märktes utom biskopen även biskopinnan von Schéele samt borgmästaren och fru Een. Efter festen sattes logemöte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *