Visborgs fältridtklubb

har i dag halt ordinarie årssammanträde i artillerikårens officersmäss. Därvid föredrogas styrelse- och revisionsberättelserna samt beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Till ledamöter af styrelsen omvaldes de i tur afgående, löjtnanterna J. O. Ohlson och T. Ytterberg samt direktör O. Hansson. Revisorer hlefvo löjtnanterna G. T.
Silvén och F. H. Kylberg med löjtnanterna G. W. von Braun och F. H. Andreasson som uppleanter. Styrelsens förslag till plan för ridter och täflingar under innevarande år, omfattande prishoppningar i tre klasser på våren, löpningar i slutet af juni eller början af juli samt jakter under hösten eller vintern, godkändes. Klubban beslöt ansluta sig till det i höst i Stockholm bildade Svenska ridsportans riksförbund. Att utse klubbens representant i Föreningen för den varmblodiga nästafvelns befrämjande på Gotland uppdrogs åt styrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *