Från sjön.

Enligt meddelande till utrikesdepartementet från konsulatet i Tanger, Marocko, har det svenska segelfartyget »Olga» förlist 17 januari i närheten af Casablanca. Fartyget gick förloradt, men besättningen räddades.

Enligt till fartygsregistret inkomna anmälningar ha under år 1912 följande förändringar i svenska handelsflottans storlek inträffat: Ångfartygen ha ökats med 24 stycken 54,483,18 bruttoton och 39,555,12 nettoton. Segelfartygen ha minskat med 18 stycken, 24379,93 bruttoton o. 2,447,91 nettoton. För flottan i sin helhet blir alltså en ökning af 19 fartyg, 56,548,49 bruttoton och 40,303,77 nettoton.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *