Framflyttad biskopsvisitation.

Kyrkoherde G. Kellström i Hafdhem har hos biskopsämbetet anhållit, att den tillämnade biskopsvisitationen i Hafdhem innevarande år måtte framflyttas till nästa år. Såsom skål härför framhålles, att församlingen fick mottaga besök af biskop von Schéele vid kyrkoinvigningen förlidet år, att församlingen för närvarande bygger skolhus, hvilket, om visitationen framflyttades, skulle kunna, invigas samtidigt samt till sist att Hafdhems kyrkogård vid en framflyttning af visitationen skulle hinna iordningställas till dess.
Församlingens anhållan har bifallits.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *