Fattigbjudning,

till hvilken ett 100-tal fattiga, män, kvinnor och barn, inbjudits, hade igår afton anordnats å Frälsningsarmen härstädes. Under festligheterna, som började kl, 6, trakterades de inbjudna mad kaffe och dopp, smörgås och gröt, hvarjämte tall och bibelläsning omväxlade mad en myckenhet sång och musik. Omkostnaderna bestredos dals genom öfverblifna medel från grytinsamlingen, dels ock genom andra insamlade medl. Glädjen och belåtenheten var stor och tacksamheten var nog ej mindre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *