Jordfästning.

Stoftet af framlidne handl. G. T. Häggs efterlämnade maka, änkefru Anna Häggs född Giertz, hvilket i morse hitlände med ångf. Hansa från Stockholm, har i dag på middagen vigts till den sista. hvilan. Processionen afgick från Skeppsbron kl. 2, och efter framkomsten till kyrkogården infördes den af dyrbara kransar rikt smyckade kistan i gralkapellet och nedsattes på katafalken. Sedan psalmen 452:1 afsjungits, framträdde pastoratsadjunkten J. Söderberg till båren och förrättade jordfästningen samt lyste frid öfver stoftet. Härefter sjöng fröken Signe Carlson »Mina lefnadstimmar stupa». Efter den högtidliga aktens slut fördes kistan till gamla kyrkogården, där den nedsänktes i familjegrafven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *