Militärbefälhafvaren,

generalmajor E. V. Bergström, har af k. m:t kallats att jämte generalstabsschefen, arm6fördelningsscheferna, kommendanten i Boden, generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet infinna sig i Stockholm måndagen 27 dennes för att kl. 11 nämda dag sammanträda i arméförvaltningens plenisal. General Bergström uppreser för den skull i morgon till hufvudstaden, under sin vistelse därstädes bibehållande befälet öfver Gotlands trupper.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *