Med anledning af sin hustrus död

låter Lars Björkman, Sallmunds i Vänge, genom ofentlig auklion, som förrättas på stället lördagen den 1 nästa februari kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja sin fastighet om 10 kappl. jord med därå uppförda i godt stånd befintliga åbygnader, med många värde-falla fruktträd, passande för en liandtverkare eller arbetare, 16 min. väg från Bjerges järnvägsstation. Vilkoren tillkännagifvas före utropet. Dessutom försäljes hela ksöreboet bestående af: Byrå, toalettspegel, skänkar, bord, stolar, tvättkommod, väggklocka, sängar,
3,ängkläder och linne, grytor och
pannor af såväl koppar som järn. Värdefulla saker. Den aflidnas gångkläder m. m., m. m. Betalningsanstånd lämnas af mig godkända köpare till den ksta nästa sept., andra betala vid anfordran.
Vänge den 22 jan. 1913.
J. CEDERGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *