Landtmannaveckan i Dalhem.

Den första föreläsningen i dag hålles af kapten P. V. Beselin och rör sig om »fjäderfäskötsel» och därefter afslutar mejerikonsulenten H. Franzén sin med lifligt intresse följda föreläsningsserie öfver ämnet »mjölkhushållning».
Kursen, som hela tiden varit ganska talrikt besökt, slaktas i morgon, då — efter ett föredrag om trädgårdsskötsel af trädgårdskonsulent E. Nilsson — statskonsulenten för det mindre iordbruket, som hitväntas i morgon bittida, kommer att hålla föredrag, hvarefter agronom G. af Wetterstedt håller afslutningstalet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *