VALL

IOGT-logen Snöklockan hade i söndags kväll anordnat ett trevligt inbjudningsmöte. Sedan medlemmar och inbjudna bänkat sig vid dukade kaffebord, sjöngs »Var välkommen envar» och logens ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna. Red. Bertil Kahlström höll sedan ett kort anförande om Godtemplarorden och ungdomen i belysning av vad nykterhetskommitten har att berätta, och sedan följde ett omväxlande och livligt uppskattat underhållningsprogram, upptagande sång och musik av Ivar och Astrid Hallgren, uppläsning av Josef Malmström, som föredrog några av Gustaf Larssons nyaste dikter, visning, av vackra gotländska färgbilder av Holger Linhatte och i anslutning därtill en gissningstävling, som efter lottning vanns av Egon Lindström, Roma, en originell tävling i allsång samt en sketch och till sist en stunds folklekar.

Gotlänningen
Tisdagen 4 november 1952
Nr 256

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *