Hushållningsgillena.

Banda hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen valt landtbrukare O. Johansson, Petarfve i Sanda, och till suppleant landtbr. C. G. Bolin, Tjuls i Eskelhem. Ombud för val af premieringsnämder blefvo landtbr. Albert Löfgren, Ejmunds i Mästerby, och H. Jakobsson, Alans i Sanda, med Ediv. Johansson i Bäckstäde som ersättare, och till ombud vid andelsslakterimötet valdes A. Gustafsson i Sanda samt Albert Löfgren och Edv. Wallin i Mästerby. Till nya ledamöter af hushållningssällskapet föreslog 7 personer.
Jordbrukskonsulenten A. Eklund höll till sist ett mycket lärorikt och intressant föredrag om svinskötsel, och svinuppfödning. Tal. framhöll särskildt de stora fördelarna af ett andelsslakteris anläggande på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *