I härvarande kronohäkte

förvarades vid 1912 års ingång 7 män. Under året ha tillkommit 105 män och 5 kvinnor, hvaraf 81 m. och 4 kv. voro bötesfångar. Därjämte ha 2 fångar tillkommit från annat fängelse. Under året afgångna fångar äro följande: frikända 5 män, vilkorligt dömda 1 m. och 1 kv., efter utståndetstraff 94 m. och 4 kv., till ransakning 1 m., till annat fängelse 7 m. och till militära myndigheter 2 m., sammans 110 m. 5 kv. Kvarvarande vid årets slut voro alltså 4 m. 10 personer ha under året dömts till straffarbete och 2 till tvångsarbete; af dessa ha sedermera 3 straffarbetsfångar och 2 tvångsarbetsfångar förflyttats till annat fängelse. Orsakerna hvarför de först, nämda dömts ha varit: 1 förfalskning, 1 misshandel, 1 7:de, 1 3:dje, 1 2:dra och 1 1:a resan stöld, 1 för stöld under 18 år och 3 för brott mot strafflagen för krigsmakten (stöld 1:a res.). Af de dömda straffångarna ha 5 äfven dömts till vanfreidstraff. Af de tillkomna fängelsefångarna hade 1 dömts för brott mot offentlig myndighet, 2 för misshandel och 2 för brott enl. straffl. f. krigsm. Åldern har varierat mellan 17 och 55 år och af de under året tillkomna ha 1 varit dräng, 1 handelsbiträde, 5 militärer och 10 arbetare utan bestämdt yrke.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *