Vid högre flickskolan

har upprop med elever n för vårterminen i dag hållits, I hvardera af de tre förberedande klasserna samt i flickskolans första, andra, tredje, fjärde och sjunde klasser har en ny elev tillkommit. I fickskolans andra och fjärde klasser har en elev i hvardera slutat. Elevantalet utgör nu 47 i förberedande skolan och 152 i flickskolan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *