Värdefull lösöreauktion.

I anseende till upphörande med gästgifverirörelsen låter handl. E. Hallgren i Tingstäde, genom off entlig auktion som förrättas onsdagen den 22 januari och börjas precis kl. 10 f. m. försälja: bodvaror af hvarjehanda slag. Kreatur: 1 premieradt dräktigt fölsto 10 år, 1 draghäst 4 år, 1 dito 10 år och 1 dito 14 år, 2 unghästar, den ena i 3:dje och den andra i andra året, 1 stoföl, alla unghästar fallna efter premierad moder och statens hingstar, 1 treårigt ponnysto, 3 st. goda mjölkkor, 2 st. 4 månaders grisar.
Kör- och åkerbruksredskap.
1 osmobil, 1 droska bättre lastvagnar, den ena med vurst, 1 kärra, 3 st. arbetsvagnar, 2 bättre slädar, 1 kälkrack, 3 par bra arbetskälkar, 1 slåttermaskin, hälft i såningsmaskin. 1 hästräfsa, 1 kultivator (ny), 1 fjäderharf, vänd-och spetsplogar, sladdar, kornvält, ved- och foderhäckar, 2 lastbottnar, 3 sättare, 1 par bättre selar, 2 par arbetsselar, 1 par ponnyselar, bjällerremmar och hästklockor, resfällar, bästfiltar, grimmor och ryktdon, svänglar, 2 skjuthackor, kättingar m. m. Handredskap af hvarjehanda slag, 1 parti ämnesvirke af björk och ask, 1 parti bräder och plank, 2 slipstenar, 1 parti korn. 1 parti ängshö, 1 parti vårsädeshalm, 1 stack råghalm, trä- och asfalttjära, maskinolja. Samt omkring 2 tunnland jord från Vestninge hemman. Af mig kände vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 augusti, andra betala vid anfordran.
Stenkyrka i januari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *