Vid Pavalds i Lärbro

förrättas auktion lördagen den 25 innevarande januari kl. 1 e. m., därvid godsägaren A. F. Nyberg låter försälja alla sina mejeriinventarier, däribland 2 dubbla ostpresk ar, ostformar med lock af olika slag, många osthyllor med ställningar, holländska ostlyror, 1 Stathmos ostvåg, lådor för saltlake, ostbunnar m. m.
Betalningsanstånd för vederhäftiga inropare till 1 sept. 1913.
Slite den 15 januari 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *