Från landsbygden. Bunge.

BUNGE, 15 jan.
»Musikafton» hölls förliden söndag kl. 6 e. m. i Bunge kyrka för anskaffande af medel till ny dopskål åt församlingen. Festen var talrikt besökt och kyrkan strålade i full belysning. Programmet upptog orgelsolo af skollärare Erlandsson, flera sånger af skolkören, solosång af fru Jawze samt kyrkoh. hyllan äfven talade om festens betydelse. Det hela afslutades med bön och psalmsång. — Lägges så att i Rute skola hållits en af båda barn och äldre talrikt besökt julfest, att i sistnämda församling en syförening nitiskt arbetar för medel värmledning i kyrkan, samt att de sedvanliga bibelförklaringarna i skolan fredagsaftnarna snart ånyo börjas, iså vet läsaren, att något litet göres äfven i stiftets norra ända för vår kyrka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *