Från sjön.

En öfversikt af engelska handelsflottans utveckling under fjolåret visar bl. a., att fartygens dimensioner fortfarande ökas. Så t. ex. ha Cunardliniens ångare haft en genomsnittlig ökning i tontal från 11,088 till 11,240 tons. Cunardlinien har nu ett samladt tonnage på 258,534, men kommer trots denna ansenliga siffra först som den tolfte i ordningen bland de stora bolagen.
Främst kommer fortfarande Ellermanlinien med 127 fartyg på tillsammans 553,442 tons; nom n:r två kvarstår British—India-linien med 122 fartyg och ett grosstonnage på 553,422 tons (tillväxt under året 6 båtar på 47,500 tons). White Star, som förut intagit tredje rummet har nu måst lämna plats åt Peninsular & Oriental, som har 71 båtar på 539,903 t., medan White Star f. endast uppvisar 32 ångare på 491,200 tons.

Ångaren »Oscar Fredrik». Johnson-linjens stora ångare »Oscar Fredrik», hvilken som bekant för någon tid sedan grundstötte i Kristianiafjorden, har anländt till Köbenhavn för att repareras. Fartyget upplossar i frihamnen sin last af styckegods för att sedan reparera skadorna vid Burmeister och Wains skeppsvarf.

Den svenska skonarten Axel har i går eftermiddag efter afresa från Swinemünde sjunkit, sex mil från Swinemünde. Danska ångaren Beria lyckades ta besättningen ombord. Den sjunkna skonerten är fullständig förlorad.

Från South Shields meddelas, att ryska fyrmastade fartyget »Californien» i går natt strandat vid St. Maryöarna, sex mil från Tyne, och slagits sönder. 10 man drunknade. Kaptenen och 7 man räddades.

Genom telegram spreds på onsdagen i Hälsingborg ett rykte från Grimsby, att svenska ångaren Neptunus från Hälsingborg skulle ha förlist på Doggersbank med man och allt. Detta meddelande är emellertid helt och hållet oriktigt. Ångaren inkom i torsdags morse till Hälsingborg i fullgodt skick. Enligt hvad kaptenen berättat, har Neptunus emellertid haft en mycket svår resa över Nordsjön denna gång. Huru ryktet om förlisningen uppkommit vet man icke. Möjligt är dock att fiskare vid Doggersbank verkligen varseblifvit en förlisning på afstånd och då man strax före denna händelse iakttagit Neptunus, trott att det var fråga om detta fartyg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *