Fastighets- & lösöreauktion i Lye.

Lördagen den 1 februari kl. 10 f. m. Later lan.dtbr. O. Johansson, Rotarfve i Lye i anledning af upphörande med hälftenbruket medelst offentlig auktion försälja. kreatur: 4 st. hästar, däraf ett ungsto, 2 år gammalt, fallet, efter »Majbol», 7 st. kor, däräf flera i kalfställning, 2 st. ungnöt. Maskiner och redskap: 1 själfafläggande skördemaskin, 3låtter-, sånings- och vindmaskiner, lastvagn, renkärra, arbetsvagnar, arbetskälkar, 2 st. slädar, bjällerremmar, ett par bättre selar med nickelbeslag, arbetsselar, enbetssele, hästräfsa, hackelsemaskin, kultivator, ringvält, decimalvåg med vikter, pump, mjölkflaskor, separator, ett parti ämnesvirke, ett parti stubbved, 1 parti tjärved, ett parti rofvor och foderbetor, halm m. m. Spannmål: 1000 kg. hvete, 600 kg. hvete.mjöl, 1500 kg. korn. Vid samen kommer fastigheten 143/432 mt Rotarfve jämte 67/2400 mt Mannegårda att utbjudas till försäljning,såväl styckvis som i sin helhet. Rotarfve är bebygdt och består af c:a 100 tnl åker och odlingsbar jord af utmärkt beskaffenhet. 87/2100 Mannegårda är obebygdt och består af 61/2 tnl åker och 3 tnlohagmark; och komma vilkoren för fastigheternas försäljning att tillkännagifvas före auktionen.
För lösegendomen lämnas godkände inropare anstånd med betalningen till den 1 okt. 1913, andra betala kontant eller vid anfordran.
Roma den 17 jan. 1913.
ELOF HANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *