Fastighets- och lösöreauktion.

Onsdagen den 22 jan. kl. 10 f. m. låter landtbr. G. Kalmen Diskarve i Roma medelst offentlig auktion försälja följande lösegendom. Kreatur: 2 st. draghästar, 1 par unga dragoxar, 8 st. unga goda mjölkkor af blandad ras, en del nykalfvade, 1 kvigkalf, 2 st. 3 mån. grisar. Maskiner och redskap, 1 skördemaskin (själfafläggare), 1 slåttermaskin, 1 radsåningsmaskin med förställare, 1 hästräfsa, 1 chilisaltspridare, Vo i frösåningsmaskin, 1 hackelsemaskin, 2 st vindmaskiner, 1 lastvagn, 1 raskärra, 3 st. arbetsvagnar, 2 st. höhäckar, sättare och långstegar, 1 ring- och 2 st. slätvältar sladd-, klös och krokpinnharf var 1 slätharf, sladdar och mullfösor, vänd-och spetsplogar, hästs och skjuthackor, 3 par kälkar, 1 rensläde, svänglar, selar; oxok och kättingar, 1 gödsvlbing, 1 smedbälg, stallsinventarier, handredskap af hvarjehanda slag m. m. Spanmål: cirka 1400 kg prima hvete, 400 kg. råg, 1000 kg. prima utsädeshafre, (stormogul) 25 säckar fodersäd. Vid samma tillfälle kommer fastigheten 1/9 mantal Diskarfve och 8/18 man-. tel Timans i Roma att utbjudas, först i mindre lotter och sedan i sin hel. het Egendomen, som är af förstklassig beskaffenhet, består af 46 tuni. god åkerjord större delen förstgradig och täckdikad samt 18 tunl. myr. Pröfningsrätt för blifvande anbud förbehåller. Inteckningar underlätta köpet. Köpare som önska närmare upplysningar torde hänvända sig till ägaren eller undertecknad. Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionen. För lösegendomen, lämnas godkände betalningsanstånd till 1 sept. 1913; andra betala kontant eller vid anfordan.
Visby den 10 jan. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *