Ångf. ”Poseidon”

afgick måndags middag mellan kl. 12-1 i godt väder från Ronehamn för att bogsera den nyligen flottagna ”Grevinden Carin Wedel Jarlsberg” till Slite. Med anledning af den ett par timmar senare utbrytande nordostliga snöstorm antar man, att kapten Wiksell varit nödsakad att öfvergifva sin ”grevinde” och sökt skydd någonstädes under ovädret, men derefter gått att åter söka upp den förlorade, eftersom man ännu i går afton ej afhört honom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *