Såsom rymmare efterlyses

sjukvårdssoldaten vid Gotlands infanteriregemente n:r 7/T Olof Efraim Sandelin från Rone, född 25 april 1889, hvilken sedan 8 dennes undanhållit sig från tjänstgöring vid regementet.
På grund af uteblifven inställelse till tjänstgöring vid flottan efterlysas åtskilliga på Gotland hemmahörane sjömän, nämligen Joh. David Westöö från Norrvange i Lärbro, Karl Oskar Konrad Pettersson från Vikers i Lärbro, Carl Emanuel Ragnar Valdemar Nilsson från Rute, Oskar Julius Konrad Gahnström från Norrbya i Othem, Oskar Hugo Emanuel Othberg från Vesterhejde, Harry Ferdinand Alfred Ronvik från Klinte, Rudolf Johan Emil Wahlberg från Österby i Othem, Arvid Johansson från Visby, Carl Edvin Pettersson från Visby, Svante Eskil Leopold Andersson från Nors i Lärbro, Nils Birger Ferdinand Vengström från Visby, Anshelm Magnus Larsson från Rone, Carl Arvid Sigfrid Ahlgren från Björke, Manfred Oscar Elias Liljegren från Lokrume och Carl Söman Holmberg från Faludden i Öja.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *