På begäran af Direktören

vid härvaranda Cellfängelse kommer genom entrepenadauktion, som förrättas här i Landskontoret Måndagen den 16 innevarande månad kl. XII middagen att till den lägstbjudande upplåtas leveransen af erforderlige proviantartiklar för fängelsets behof under tiden från d. 1 derpåföljande Oktober; blifvande utspisningsstater tillhandahållna och närmare bestämmelser före auktionen af fängelsedirektören v. Mühlenfels spekulanterna meddelade. För anbud som godtagas skall borgen ställas.
Wisby Landskontor d. 4 Febr. 1874
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1874
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *