Olyckshändelse med dödlig utgång.

Då husbondehustrun Anna Maria Charlotta Magnusson, hustru till landtbrakaren Carl Magnusson, Liffride i Lärbro, i söndags afton begifvit sig upp på loftet i nämda gård, utan något lyse och åter skulle gå ned råkade hon i mörkret stiga miste och störtade utför den 6 fot hög loftstrappan med den sorgliga påföljd, att hon ögonblick, ligen afled. Hustru Magnusson, som var född Ögren, var 72 år gammal och sörjes närmast af make och två fostersöner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *