Sjöfarten till nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: tillLörje: 27 april, bogserb. Drott, Shelandar Gäfle med två pråmar, tomma; till Smöjen: 26 april, ång. Frode, Nilsson, Stolpemünde, tom; d. 27, d:o Kyros, Andersson, Karlshamn, d:o; till S:t Olofsholm: 27 april, ångf. Pommerania, Tesch, Memel, tom; till Furillan: apr:l, ångf. Gotland, Stieg, Neufahrwasser, tom; d. 28, d:o Ostsee, Eiggert, Lübeck, d:o; till Fjaugen: 27 april, ångf. Göthe, Nordmark, Lanizg, tom; d. 29, bogserb. Othilia, Bergström, med pråm Kelso, Sundsvall, tom.
Afseglade fartyg: från Lörje: 29 april; bogserb. Drott, Shelander, med två pråmar, Gäfle, kalksten; från Smöjen: 27 april, skon: Föreningen, Jansson, Sundsvall, kalksten; d:o Lars, Johansson, Jönköping d:o; d. 28, ångf. Frode, Nilsson, Trälleborg, d:o; d. 29, d:o Kyros, Andersson, Karlshamn, d:o: från St Olofsholm: 28 april, ångt. Pomerania, Tesch, Memel, kalksten; från Furillen: 28 april, ångt Gotland, Stieg, Lübeck, kalksten; från Flaugen: 28 april, ångt. Göthe, Nordmark, Libau, kalksten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Maj 1913
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *