Passagerarelista.

Med GOTLAND från Stockholm 31 maj:
Kyrkoherde Österberg, direktör Backman, stadsfogide Lindström, hrr Molin, Håkansson, Jansson, Nilsson, Larsson, Lindström, Bodin, Wallin, Levedahl, Niklasson, Zakrisson, Sjöberg, Otberg, Wesslin; fruar Johannesen, Brandt; frknr Nilsson, Åsberg, Facht, Fredin, Trybom, Wilhelmsson, Pettersson, Bolin, Rosendahl, Frödin; 1 lärare och 26 elever från Adolf Fredriks folkskola; 1 lärare och 26 elever från Södertälje folkskola; 7 däckspassagerare.

Med KLINTEHAMN från Kalmar 31 maj:
Kassör Nilsson med fru, kapten Häglund, fanj. Lönnberg, hrr Erlandsson med fru, Trynelly, Carling, Bukenowsky, Olsson, Pettersson, Tulin (2), Widner; fruar Ingers (3), Boman, Larsson; frknr Wittberg, Karlsson, Fornell, Bergqvist, Andersson; 19 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.15,5762,9
kl. 4 e. m.15,8762,9
kl. 6 e. m.13,9763,0
kl. 8 e. m.12,9763,1
kl. 10 e. m.10,5763,2
kl. 12 midnatt9,6763,3
kl. 2 f. m.7,1763,4
kl. 4 f. m.7,1763,6
kl. 6 f. m.8,2763,4
kl. 8 f. m.13,1763,2
kl. 10 f. m.14,1763,1
kl. 12 middag16,0763,0

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

Från hamnen.

Skon. Severine, kapten J. Hansen, har idag afhärifrån till Svendborg med kalkten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

Till urarfvakonkurs

afträddes igår boet efter framlidne smedsmästaren C. O. Wickman härstädes. Stadsfiskal W. Remén förordnades att taga hand om boet, och första förhöret utsattes till måna 9 juni. Inställelsedag blir 7 augusti.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

På Fristad har det i dag varit stort kaffekalas.

Biskop von Schéele har nämligen med anledning af sin födelsadag bjudit samtliga invånare på fattigvårdsinrättningen på kaffe. Pastorerna Söderberg och Hejneman samt direktör H. Lindqvist höjde stämningen med tal, sång och musik, och belåtenheten var allmän.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

Ångaren Vineta

gjorde igår e. m. sin tredje lustfärd till sjös med Visby-bor, som ville formera närmare bekantskap med vår flottas stolthet. Vädret var utomordentligt härligt och färden i allo angenäm. På inbjudan af ångbåtsbolaget — deltogo inf-regementets stamrekryter i färden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

Å stadshotellets terrass

få vi från och med morgondagen åter nöjet att höra infamterimusiken spela.
Mandolintrion Roma, som nu någon tid — ganska förtjänstfullt för resten — sörjt för den musikaliska underhållningen å stadshotellet, ger i afton afskedskonsert å terrassen.
Vädret är härligt och lockar till talrikt besök.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

D. B. V:s paviljong,

vår idylliskt — belägna sommarrestaurang, har i dag öppnat sina portar för säsongen. Schefdirektör är, såsom förut nämts, källarmästaren L. Wahman från Stockholm med dir. H, Ragnér som sousschef. Musiken utföres af Portnoffska solistkapellet, som senast konserterat å restaurang Pelikan i Stockholm.
Enligt hvad vi erfarit, har direktionen försäkrat sig om en hel del attraktioner under sommaren för att bereda publiken trefnad och nöje. Ehuru vi egentligen lofvat att icke skvallra ur skolan, känna vi icke underlåta att omtala den helt visst fägnesamma nyheten, att, bland andra artister, Rosa Gränberg och Oscar Textorius äfven i sommar engagerats för gästuppträdanden i »pavis». Dessutom har direktionen ett par andra öfverraskningar på lager, hvarom mera längre fram.
Som synes, kommer den omtyckta restaurangen att allt fortfarande dirigeras i samma glada tecken som under de senaste åren.
Å publikens vägnar tillåta vi oss därför hälsa den nye direktören välkommen med tillönskan om en lyckosam säsong.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123

Realskoleexamen

har idag förrävtats å högre allmänna läroverket.
Som vittnen fungerade därvid: landshöfding G. W. Roos, borgmästare C. Een och major E. Hellgren, och. i examen godkändes lärjungarne i klass 6 Nils Petersson, Sven Petersson, Axel Westerberg och Ernst Åkerman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Maj 1913
N:r 123